Luzia Simons, ‘Stockage 138’, 2014, Carbono Galeria