Lyle Ashton Harris, ‘Black's Beach, San Diego, circa mid 1990's’, 2016, Albert Merola Gallery

Image size: 12 x 16 1/2 inches

About Lyle Ashton Harris