Lyle Ashton Harris, ‘Lyle, London, 1992’, 2015, Albert Merola Gallery

Image size: 16 1/2 x 12 inches

About Lyle Ashton Harris