Lyudmila Blok, ‘The Bucket’, 2007, Orekhov Gallery