Lyudmila Blok, ‘Untitled (diptych)’, 2016, Orekhov Gallery
Lyudmila Blok, ‘Untitled (diptych)’, 2016, Orekhov Gallery
Lyudmila Blok, ‘Untitled (diptych)’, 2016, Orekhov Gallery