Mabel Juli, ‘Garnkiny Ngarranggarni’, 2015, Tim Melville Gallery