Magdalena Dreścik, ‘5.’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels