Maggie Chiang, ‘Zeniba's Garden’, 2017, Spoke Art

About Maggie Chiang