Majida Khattari, ‘Kholkhal’, 2015-2016, L'Atelier 21