Makoto Saito, ‘Neural Network_1’, 2017, Tomio Koyama Gallery