Makoto Saito, ‘Neural Network_10’, 2015, Tomio Koyama Gallery