Makoto Saito, ‘Neural Network_11’, 2017, Tomio Koyama Gallery