Mallory Weston, ‘Snakeskin Disco Ball’, 2016, Sienna Patti Contemporary
Mallory Weston, ‘Snakeskin Disco Ball’, 2016, Sienna Patti Contemporary