Mao Xuhui, ‘Guishan-Persimmon Trees in Autumn No.1’, 2011, Soka Art

About Mao Xuhui