Mao Xuhui, ‘Walnut Trees in Guishan’, 2009, Soka Art

About Mao Xuhui