Marc Lagrange, ‘Snow White’, 2009, SmithDavidson Gallery