Marek Niedojadło, ‘A Spanish Landscape’, 2008, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels