Maria Berrio, ‘The Celebration’, 2015, Praxis
Maria Berrio, ‘The Celebration’, 2015, Praxis