Maria Pergay, ‘Two-seat tambour table’, 1968, 18 Davies Gallery
Maria Pergay, ‘Two-seat tambour table’, 1968, 18 Davies Gallery