Maria Pergay, ‘Wall-lamp’, 1970, Jousse Entreprise
Maria Pergay, ‘Wall-lamp’, 1970, Jousse Entreprise