Maria Saveland, ‘Duet och Jaget’, 2015, Galleri Duerr