Maria Simonds-Gooding, ‘Road On The Blasket Island’, signed, Sworders
Maria Simonds-Gooding, ‘Road On The Blasket Island’, signed, Sworders