marie stander, ‘hansie en grietjie’, 2017, manZArt