Marjolein van der Sluis, ‘Super Blue Bird’, 2014, belenmorenoSTUDIO