Mark Klett, ‘Saguaro 2 Arms Rosy Horizon Predawn’, 2016, Lisa Sette Gallery
Mark Klett, ‘Saguaro 2 Arms Rosy Horizon Predawn’, 2016, Lisa Sette Gallery