Marko Mäetamm, ‘TV-Set by Sony’, 1995, Temnikova & Kasela