Markus Schinwald, ‘Walton’, 2015, KAI 10 | Arthena Foundation