Marta Wakuła-Mac, ‘Act X’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels