Marta Wakuła-Mac, ‘Nude I’, 2014, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels