Martí Bofarull, ‘Park Av.’, Villa del Arte Galleries