Martin Gostner, ‘Ennui Retter spiele Retter, Zwiebel, 2017’, 2017, Galleria Doris Ghetta