Martin Whatson, ‘All White’, 2018, NextStreet Gallery