MaryBeth Thielhelm, ‘White Turquoise Sea’, 2012, Sears-Peyton Gallery