Maryna Bilak, ‘Manifestation’, 2018, John Davis Gallery