Masatake Kozaki, ‘Hijiori Kokeshi’, 2016, Art Front Gallery