Mateusz Maliborski, ‘Museum LXXXIX’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels