Mathias Goeritz, ‘Dos Mensajes’, 1958-1959, Phillips
Mathias Goeritz, ‘Dos Mensajes’, 1958-1959, Phillips