Mathias Goeritz, ‘Mensaje’, Siglo XX, Mario Uvence