Matt Black, ‘Warehouse district. Fresno, California.’, 1998, Anastasia Photo