Mattia Bonetti, ‘“Strata” cabinet’, 2004, Phillips