Mauro Giaconi, ‘Fuga fugaz’, 2016, Bendana | Pinel