Maxime Brouillet, ‘Moto-Azabu-Rose’, 2010, The Print Atelier