Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery
Máximo González, ‘Yo Era Ese Árbol (I Was That Tree)’, 2016, Lisa Sette Gallery