Mei-Hui Lee, ‘Jotting of Sakashita No.2 : Chinshui Cliff’, 2013, Yuan Ru Gallery