Meschac Gaba, ‘Voyage (China)’, 2012, In Situ - Fabienne Leclerc