Mia Wen Hsuan, Liu, ‘Guggen' Dizzy’, 2009-2011, Liang Gallery