Miao Jiang, ‘时间逝不去的意念 - No.2 (Unceasing Thoughts No.2)’, 2017, Ode to Art