Miao Jiang, ‘时间逝不去的意念 No.4 (Unceasing Thoughts No.4)’, 2017, Ode to Art