Michael Kenna, ‘O-Settai, Byodoji, Tokushima, Shikoku, Japan’, 2003, G. Gibson Gallery