Michail Michailov, ‘Portrait of the artist’, Viktor Bucher